Η θεραπεία τραύματος γίνεται σε σειρά ατομικών συνεδριών από την Μόνα Κωνσταντινίδου

Η  θεραπεία του τραυματικού σοκ και της διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD) είναι μία ειδική μέθοδος, που απευθύνεται σε ανθρώπους που νιώθουν ότι έχουν περάσει κάποιο σοκ το οποίο συνεχίζει να τους επιβαρύνει στην καθημερινότητά τους. Βασίζεται στην προσέγγιση του Bodynamic Institute και στο Trauma healing του Peter Levine.
Όταν ένας άνθρωπος βιώσει μία τραυματική εμπειρία (εμπειρία θανάτου, ατύχημα, σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, εμπειρία έντονου φυσικού φαινομένου ή πνιγμό, ληστεία κλπ.), τότε, για να ανταπεξέλθει στην έντονη ενέργεια αυτού που συμβαίνει:
-Πηγαίνει στον ερπετοειδή εγκέφαλο, ενεργοποιώντας ανακλαστικές κινήσεις φυγής (παγώματος), πάλης, ή αποσύνδεσης.
-Πηγαίνει στα ένστικτα, όπου υπάρχουν συγκινήσεις πάρα πολύ έντονες και ανεξέλεγκτες… Ο θυμός γίνεται οργή, ο φόβος γίνεται τρόμος, το κλάμα γίνεται οδύνη κλπ. Τα ένστικτα αυτά, αφού ενεργοποιηθούν, εκδηλώνονται στην συμπεριφορά του ως φοβίες, κρίσεις οργής, αποσύνδεσης από το περιβάλλον, flashbacks κλπ.
-Παίρνει πολύ βαθιές αποφάσεις, τις οποίες εκ-δραματίζει στην υπόλοιπη ζωή του.
Είναι σαν να δημιουργεί μία δική του, προσωπική φυλακή, που τον καθηλώνει μέσα στην καθημερινότητα του.

Αυτή η θεραπεία βοηθάει τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει ό,τι του συμβαίνει και τον υποστηρίζει να βγει από αυτό. Δεν αντιμετωπίζουμε μόνο τα συμπτώματα του σοκ, αλλά, μαζί με τον θεραπευόμενο, ανακαλύπτουμε νέες σωματικές, ψυχικές και γνωσιακές πηγές (resources), που θα αντικαταστήσουν εκείνες που έχασε λόγω του τραύματος, αποκτώντας έτσι καινούριες δυνάμεις.

Με την θεραπεία αυτή:
1. Βοηθάμε τον θεραπευόμενο να μειώσει τα συμπτώματα που έρχονται από το τραύμα (flashbacks-κρίσεις πανικού-αποσύνδεση-κρίσεις θυμού-φοβίες κλπ.) στην καθημερινότητά του.
2. Συνειδητοποιούμε την απόφαση ή τις αποφάσεις που πάρθηκαν κατά το τραύμα, πώς αυτές χρωματίζουν τη ζωή μας στο παρόν και πώς θα μπορούσαμε να τις αντικαταστήσουμε με νέες.
3. Εντοπίζουμε μέσα στο σώμα τις περιοχές των μυών που έχουν παγώσει ή που έχουν καταρρεύσει. Η δουλειά με αυτές τις σωματικές εντάσεις απελευθερώνει συγκινήσεις που έχουν να κάνουν με το τραύμα. Μαθαίνουμε στον θεραπευόμενο τρόπους για να εντοπίζει και να χαλαρώνει σωματικά την ένταση, αποκτώντας και πάλι τον έλεγχο μέσα από το σώμα του, με σωματικές ασκήσεις στις αντανακλαστικές κινήσεις που σχετίζονται με το τραύμα όταν αυτές εμφανίζονται. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό κλειδί (resource), καθώς, όταν χαλαρώνει η ένταση από το σώμα, ακολουθεί και η χαλάρωση του τραυματικού περιεχόμενου και δημιουργείται χώρος για από-ταύτιση από την παλιά απόφαση και για τη λήψη της καινούριας.
4. Βοηθάμε να ανακτηθεί η αίσθηση της γείωσης, των ορίων και του κεντραρίσματος. Πρόκειται για τις τρεις θεμελιώδεις ποιότητες που διαταράσσονται σε ένα τραύμα.
5. Βοηθάμε τον θεραπευόμενο να εκτιμήσει όσα αποκόμισε από την εμπειρία του (πώς έμαθε να χειρίζεται καταστάσεις υψηλής ενέργειας) και να καταλάβει πώς αυτό μπορεί να είναι ποιότητα στη δική του ζωή.
6. Τέλος, αναγνωρίζουμε το πνευματικό μάθημα της εμπειρίας, θεωρώντας την σαν μία μύηση στην πνευματικότητα, αφού ανοίγει τον άνθρωπο σε δονήσεις παρόμοιες με αυτές μίας έντονης πνευματικής εμπειρίας.